Kaizen

Kas ir Kaizen?

Kaizen (Kaizen Teian) ir viena no vispraktiskākajām austrumu filozofijām, kas palīdz  uzņēmumiem veiksmīgi  attīstīties.  Tā ir Lean sistēmas daļa, kas palīdz:

  • izmantot visu darbinieku potenciālu organizācijas pilnveidošanai;
  • uzlabot preču un pakalpojumu kvalitāti ar minimālām investīcijām;
  • palielināt produktivitāti un taupīt resursus;
  • samazināt zudumus;
  • atšķirties no konkurentiem;
  • radīt patīkamu darba atmosfēru.

Kas var izmantot Kaizen sistēmu?

Kaizen sistēmu var izmantot gan ražošanas, gan pakalpojumu uzņēmumi. Tās mērķis ir pilnveidot organizācijas procesus: padarīt tos ātrākus, ērtākus, efektīvākus un drošākus.

Kaizen sistēma visus uzņēmuma darbiniekus iesaista procesu uzlabošanā. Darbinieki dalās novērojumos par  iespējām optimizēt uzņēmuma darbības procesus , palielināt darbavietas produktivitāti, taupīt resursus, uzlabot kvalitāti un drošību. Darbinieki tiek stimulēti aktīvi piedalīties savu ideju realizēšanā.

Mācības un semināri ražošanas uzņēmumiem. Mērķis: pilnveidot ražošanas procesus, samazināt izmaksas, atteikties no nevajadzīgiem līdzekļiem un procesiem, uzlabot produkta kvalitāti, palielināt drošību, saīsināt pasūtījuma izpildes laiku. Šādā veidā nepārtraukti pilnveidojas visa ražošanas vadības sistēma: gan ražošanas plānošana, gan ražošanas vadība.

Mācības un semināri pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem. Mērķis: optimizēt administratīvos procesus, samazināt izdevumus, saīsināt pakalpojuma  izpildes laiku. Optimizēta biznesa procesu vadība palīdz ietaupīt resursus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti un palielināt darbinieku produktivitāti, atsakoties no nevajadzīgiem procesiem.

Kaizen sesijas var ilgt vienu vai vairākas dienas. To mērķis – ātri atrisināt organizācijai aktuālas problēmas. Galvenā šo sesiju priekšrocība – ātrs, pamanāms rezultāts un konkrēts ieguvums no  uzņēmumā pastāvošas problēmas atrisināšanas.

Kaizen metode: 80 % prakses, 20 % teorijas

Šī metode balstīta uz centieniem komandā noskaidrot un novērst būtiskākos problēmu iemeslus, lai tie vairāk neatkārtotos. Vienu vai vairākas dienas ilgstošo praktisko mācību laikā:

  1. Tiek sapulcināti darbinieki, lai atrisinātu organizācijai aktuālu problēmu.
  2. Jūs iepazīstina ar visām teorētiskajām zināšanām, kas nepieciešamas Kaizen sistēmas īstenošanai praksē .
  3. Darbinieku komanda analizē izvēlētos procesus Lean.lv konsultantu uzraudzībā.
  4. Tiek noteikti problēmas iemesli, iespējas, prioritātes, paredzamās darbības, atbildīgie darbinieki un īstenošanas termiņi.

Kaizen metodes būtība – strukturizēts, skaidri un precīzi sadalīts darbs. Veicot nelielus pilnveidojumus un tos standartizējot, secīgi tiek optimizēti organizācijas procesi. Tāpēc darbinieku ierosinājumi neatkārtojas, bet uzņēmuma darbība nepārtraukti uzlabojas.

Kaizen veiksmes stāsts – Panasonic

Neizmantotais darbinieku radošums ir viens no galvenajiem zudumu veidiem, kāds var būt organizācijas iekšienē.

Panasonic, starptautiskais Japānas elektroierīču ražošanas uzņēmums, vadoties pēc Kaizen sistēmas, t.i., iesaistot darbiniekus uzņēmuma procesos un to pilnveidošanā, ietaupīja 175 milj. ASV dolāru.

Latvijas uzņēmumu pieredze rāda, ka, īstenojot šo sistēmu organizācijās, noderīgo ideju skaits gada laikā ir palielinājies no dažiem desmitiem līdz vairāk nekā tūkstotim.

Kaizen

Kaizen